Skaun IL støtter idrettsforbundets #STOPP-kampanje

Postet av Skaun IL den 25. Apr 2023

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.

Vi håper at vi med denne kampanjen – som må ses på som en langsiktig holdningskampanje – bidrar til å få slutt på alle typer diskriminering i norsk idrett.

Mer om #STOPP på Norges Idrettsforbunds sider.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.