Årsmelding for Allidretten 2019

Postet av Skaun IL den 12. Mai 2020

Årsmelding 2019 for Allidrett, Skaun IL

 

Mål

Allidretten i Skaun IL har som mål å tilby et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter, og i ulike miljøer. Vi har også et mål om å være et lavterskeltilbud, og har ingen eller lav egenbetaling på de aktiviteter som vi tilbyr.

Avdelingen

Representantene i Allidretten for året 2019 har bestått av: 

Cecilie Stav

Hanne Marie Aunan

Vegard Opsahl

Bente Heggem Kojan (leder)

 

Aktiviteter i 2019

I 2019 har vi Allidretten hatt følgende tilbud for barna i vår målgruppe:

1. Skaun Idrettsskole

I 2018 startet allidretten opp Skaun Idrettsskole. Målgruppen for idrettsskolen er barn som går i 1 - 4. klasse (født 2012-2009). Erfaringer fra første ‘idrettsskoleår’ var gode, og vi valgte derfor å fortsette med Skaun Idrettsskole høsten 2019. 28 barn (født 2013, 2012, 2011 og 2010) ble tatt opp ved skoleåret 2019/20, dermed ble det fullt opptak. Noen få av disse barna har sluttet, og noen barn har kommet til underveis.

Idrettsskolen har hatt og har et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve seg på flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på snø, is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Innendørsaktivitene har for skoleåret 2019/2020 foregått i Rossvollhallen. Idrettsskolen har hatt følgende aktiviteter i 2019: familiedag med matlaging, isfiske og natursti, lommelykttur med kveldsmat i samarbeid med Friidrett, gymsalaktivitet med variert innhold (innebandy, ballspill, friidrett, yoga), svømming, skilek/skitrening, tur til Rush Trampolinepark (vår 2019).

Til noen av aktivitetene har vi leid inn instruktører (innebandy – Nina Helen Aas Røkkum, NTNUI og svømming – Heidi Lund). Andre aktiviteter har blitt gjennomført i samarbeid med friidrett og skiavd. i Skaun IL. De fleste aktivitetene er blitt ledet av Cecilie Stav, Bente Heggem Kojan og Jorunn Haltbakk.

Som juleavslutning gjennomførte vi en tradisjonell Basar på Ramsjøbu. Resultatet ble et overskudd på 6165 kr.

Idrettsskolen har fått støtte fra Sparebanken SMN (5000,-) og Norges Idrettsforbund (8500,-) i 2019. 

Skaun Idrettsskole har et stort potensial, og det er fortsatt behov for et allsidig aktivitetstilbud for barn i kommunen. Vi ser at mange av barna som er med har tilhørighet Jåren/Råbygda, Venn og Børsa, og vi har derfor jobbet med å få på plass et tettere samarbeid med Børsa IL. Dette samarbeidet starter høsten 2020, hvor Jorunn Haltbakk fra Børsa IL vil være med å drifte Skaun Idrettsskole året 2020/2021.

 

2. Hopp Opp

Vi har gjennomført flere runder med Hopp opp i 2019, med til sammen 10 samlinger for barn i alderen 3-6 år i 2019. Dette er et lavterskeltilbud som baserer seg på frilek i gymsal på Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Barna får prøve seg på ulike stasjoner, og vi har hatt noe felleslek som avrunding på øktene. Det har vært opp til 13-14 barn på Hopp Opp!, men oppmøtet varierer. Aktivitetsledere har vært Cecilie Stav, Kristin Johannesen og Vegard Opsahl.

 

Skaun, 29.04.2020

Bente Heggem Kojan for allidretten


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.