Årsmelding for Allidrett Skaun IL

Postet av Skaun IL den 17. Mar 2019

Mål med Allidretten

Allidretten i Skaun IL har som mål å tilby et variert aktivitetstilbud hvor barn til og med det året de fyller 12 år får prøve seg i flere idretter, og i ulike miljøer. Vi har også et mål om å være et lavterskeltilbud, og har ingen eller lav egenbetaling på de aktiviteter som vi tilbyr.

Avdelingen

Representantene i Allidretten for året 2018 har bestått av: 

Cecilie Stav

Mats Gården

Vegard Opsahl

Bente Heggem Kojan (leder)


Aktiviteter i 2018

I 2018 har Allidretten hatt følgende tilbud for barna i vår målgruppe:

1. Skaun Idrettsskole

I 2018 startet allidretten opp nye Skaun Idrettsskole. Målgruppen for idrettsskolen er barn som går i 1 - 4. klasse (født 2012-2009). 24 barn (født 2012, 2011 og 2010) ble tatt opp ved skoleåret 2018/19, dermed ble det fullt opptak. Det stod i tillegg noen barn på venteliste.

Idrettsskolen har hatt og har et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve seg på flere ulike idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på snø, is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå.

Høsten 2018 har barna hatt følgende aktiviteter: familiedag med matlaging, isfiske og natursti, lommelykttur med kveldsmat, gymsalaktivitet med variert innhold, klatring i klatrehallen på Orkanger og familiedag med aking, skilek og grilling.

Planlagte/gjennomførte aktiviteter vinter/vår 2019 er skileik (samarbeid med Skiavdelinga), gymsalaktivitet, svømming og friidrett (samarbeid med Friidrettsavd.) og en avslutningsfest med utdeling av diplom.

SMN1 har sponset idrettsskolen med kr. 18 000,- i prosjektmidler.

Cecilie Stav er aktivitetsleder for Skaun Idrettsskole, og Bente H. Kojan er prosjektleder.

Skaun Idrettsskole har et stort potensial, og det er behov for et allsidig aktivitetstilbud for barn i kommunen. Samtidig må det jobbes med å få på plass et systematisk samarbeid med ulike aktører innenfor lokalidretten i hele kommunen.

Det er behov for 1-2 personer til i gruppa fra høsten 2019, som kan arbeide med å koordinere og gjennomføre aktiviteter samt videreføre og utvikle Skaun Idrettsskole på lengre sikt. 


2. Hopp Opp

Vi har gjennomført en runde med Hopp opp i 2018, med til sammen 6 samlinger for barn i alderen 3-6 år. Dette inkluderer en avslutning med grilling og is for barna med familier. Dette er et lavterskeltilbud som baserer seg på frilek i gymsal på Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Barna får prøve seg på ulike stasjoner, og vi har hatt noe felleslek som avrunding på øktene.

Det har vært opp til 13-14 barn på Hopp Opp!, men oppmøtet varierer.  Aktivitetsledere har vært Cecilie Stav og Bente Kojan. Hopp Opp fortsetter også i 2019, og her har vi fått inn nye aktivitetsledere som kan videreføre tilbudet (Vegard Opsahl og Kristin Johannesen).

Annet

Allidretten har søkt om utviklingsstøtte fra Norges Idrettsforbund (kr. 8500) for året 2018.


Skaun, 17.03.2019

Bente Heggem Kojan for allidretten


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.