Kjentmannsmerket 22/23

Postet av Bente Husby den 20. Sep 2022

VELKOMMEN TIL KJENTMANNSMERKET 2022/2023

Da er kjentmannsturene for 2022/2023 klare til å utforskes! Vi hadde stor deltakelse i forrige 

sesong, mange motiverte turgåere, nå er premiering til både barn og voksen delt ut. 4 nye ruter 

er merket, samtidig som 4 fra fjoråret beholdes. Trimavdeling i Skaun il ønsker alle    trimmere en 

riktig god tur!

Det er valgt ut 8 turtraseèr der hver deltaker må gjennomføre 5 turer for å få premie. 

Turene tas til fots, sykkel eller ski. Turene registreres på et klippekort eller dokumenteres ved at 

en tar bilde av seg selv ved posten. Hver kjentmannspost har en orienteringsklype for merking av

kort. Vi ber om at alle bidrar til at gjeldende smittevernregler overholdes. Sørg for rene hender 

dersom du benytter deg av klipene.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun. Frist for gjennomføring er 30.04.2023.

Pris kr 100,- for enkeltperson, og kr 300,- for familie (hvert familiemedlem får eget kort).

TURTRASEER 2022/2023:

1. Bjørghaugen 

2. Kringlåthaugen

3. Korphylla

4. Espåsen

5.  Vålåtjønna 

6. Blåhåmmårkneppen

7. Gjetryggen

8. Mjølhuskjølen/Rundhaugen.

Det henvises til turboka På tur i Skaun. Den kan fåes sammen med kortet, dersom du ikke har 

den fra før. Viktig å se på begge beskrivelsene om dere er i tvil, de utfyller hverandre, og den 

som ikke står i boka, er den som er tilpasset turene. Bruk gjerne kartet også.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skogen i tidsrommet

15. april-15. september. Firbente turkamerater er flott, men husk at det

er båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. august i Skaun kommune.

TURBESKRIVELSER:

BJØRGHAUGEN

Start ved Brennflata, ved skilt om bom på vegen til Husbymarka. Parkering der eller start turen 

fra Skaun Bygdemuseum. Følg veg innover forbi bommen, første sti/veg til venstre.

Bjørghaugen er en husmannsplass og gammel bolig, sist bebodd på 1960-tallet.

Lengde: 2km

Høyde: 240 moh

Underlag: sti,

KRINGLÅTHAUGEN

Start: Kjør til Aunbygda og følg bomveg til parkeringsplassen på Krogstadsætren v/ parkering ved

Krogstadsætren. Følg merket løype til venstre fra parkeringsplassen. Etter snaue 100 m krysser 

du elva Mora over bru. Fra brua følger du merkingen, det finnes både rød merking i trærne og 

stolper med orange topp. Stigning i starten. Du kommer etter hvert opp på ei stor myr, og da ser 

du turmålet rett opp foran deg. Følg stien til venstre for høgda opp mot toppen. Bratt opp siste 

kneika. Se for øvrig beskrivelse i turboka «På tur i Skaun»

KORPHYLLA

Turmålet har flere atkomster, en har tilknytning til pilegrimsleia. Start fra Venn, gå 1 km mot 

Skålvollen og videre mot Melby og følg pilegrimsleia der det er skiltet. Følg denne merkinga, 

gjennom bebyggelse og videre på sti ca 1,5 km. Midtveis på løypa fra Buberg til 

Gruva/Vennasetra, etter åpent hogstfelt, er det skilting for å finne veien bratt oppover i skogen. 

Noe kliving, tau å holde seg i, mose og berg som underlag, kan være sleipt ved fuktig vær. 

Kraftig stigning. Korphylla er et spennende turmål, et berg som stikker fram i fjellsida med vid 

utsikt mot vest. Bord og benker på stedet. Det er Mikael Aunan med venner som har tilrettelagt 

turmålet. 2 veier videre fra Korphylla, enten videre mot sør til Aunbygda, eller videre mot nord på 

samme høyde, gjennom skogen, mot Krokstadgardan. Underveis passerer du en rekke kølmiler 

Alternativt kan du starte i Aunbygda, ved Aunans bilverksted. God skilting herfra. God merking 

med skilt hele vegen. Fra Krokstad en liten km tilbake til Venn.

Lengde; 5 km eller 3 km

Høyde over havet: 215

Underlag: veg, sti

ESPÅSEN

Se også beskrivelse i boka Turer i Skaun. Kjør til Eggkleiva, ta opp gjennom boligfeltet retning 

Rian. Følg skilting til Eggen. Ved Eggen Nordre tar du inn på Kvennsjøvegen til høyre (bomveg, 

betaling m Vipps) fram til parkeringsplassen ved Kvennsjøen. Gå vegen som tar av halvt til høyre 

til du kommer til en trimkasse. Vegen til venstre bratt opp går til Espåsen. Les om tidligere eier 

Bjarne Espås i turboka. Følg vegen videre opp om gårdene, flott utsikt mot Laugen og Husby. 

Kjentmannsmerket på toppen, like inn i skogen. Om du ønsker en fin liten rundtur, kan du 

fortsette vegen gjennom skogen, om Yrtjønna og Foksjøen tilbake til utgangspunktet.

Lengde:

Kvennsjøen – Espåsen 1 km. Runden om Yrtjønna ca 4 km. 

Høyde 350 meter

Lengde:

Kvennsjøen – Espåsen 1 km. Runden om Yrtjønna 4 km.

VÅLÅTJØNNA,

Adkomst: Kjør opp Solstadlia, ta av til høyre og kjør Solstadvegen helt til endes. Bom kr 40,- 

kan betales med Vipps. Gode parkeringsmuligheter.

Om løypa: Vi følger gammel traktorveg, den er bratt første del av løypa. Videre flater den ut, 

følg merka løype til venstre på toppen av bakken. Løypa går slagt gjennom skogsterreng ned 

til vatnet. Det er ca 3 km å gå fram til vatnet. 

BLÅHÅMMÅRKNEPPEN;

Fra Skaun kirke, kjør Melbyvegen 3 km, parker ved skilt til pilegrimsleia og Stormorfossen, 

nært elva Mora. 2 alternativ fra start, enden følg løype til Stormorfossen  og videre til merket

traktorveg eller følg merket løype etter veg som krysser Mora. Løypene møtes etter vegen. 

Følg vegen til endes, så lang som traktorvegen når og videre der løypa går over til sti. Merket

sti opp til høyre og til toppen. Flott utsikt mot vest; Lisbetseter og Jåren, mot nord; Laugen, 

Gaulosen og Byneset.

Turen egner seg både til å gå og sykle. Merk stigning helt fram til overgang veg/sti.

Lengde 4 km en vei.

 GJETRYGGEN, 

Start i Aunbygda, parker gjerne ved Aunans bilverksted. Følg fylkesvegen videre gjennom 

Synneraunan (gården) til Aunmyra. Ta av veien v skiltet mot Utsiktstårnet, men følg vei til 

venstre og bratt bakke opp lia. På toppen, før vanntanken, følg stien på høyre side. Denne 

fører deg gjennom skog og åpent terreng, i vekslende kulturlandskap helt fram til 

Gjetrygghylla. Bord og benker gir velfortjent rast, gjerne i ettermiddag/kveldssol. Flott utsyn!

Lengde: 2,5 km en vei.

Om du har vært på tur til Stormorfossen, tømmerheisen og utsiktstårnet, er det mulig å 

fortsette turen ved å følge veglei ovenfor utsiktstårnet videre fram til Gjetryggmyra. Følg 

kanten av myra (østsida) til du når en sti bratt opp gjennom skogen. Denne når sammen med

stien til Gjetrygghylla fra Aunmyra. Retur nordover til Aunmyra og Aunans bilverksted. Flott 

rundtur!

Mjølhuskjølen/Rundhaugen.

MJØLHUSKJØLEN/RUNDHAUGEN

Ta av ved Byafeltet på Jåren og følg veien i retning Mjølhus. Ta til venstre og følg bomvei til 

Rossmyra (stor parkering). Til høyre på plassen står det et skilt merket ”Mjølhushøgda 3 km”.

Følg gammel veiled til du kommer til et nytt skilt som viser til ”Mjølhushøgda 1 km”. Ta av fra

veien og gå til høyre over myra. Løypa videre følger sti opp en liten stigning gjennom 

småkratt. Følg stien/merking til du kommer til trimposten. Samme trasé tilbake.



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.