TellTur Skaun

Postet av Skaun IL - Trim den 22. Jan 2021

✨ G O D T   N Y T T   Å R ✨
Nytt år og nye muligheter. Med nytt år nulles poengene på Telltur ut, og alle starter på nytt. 
Ikke prøvd Telltur? Prøv! 
Telltur gir en fin mulighet for å finne nye turmål og er motiverende for liten og stor. 
Det meldes om flotte forhold på Skaunakjølen, gode muligheter for å gå runden rundt Djupsjøen og oppkjørte løyper til Mjølhuskjølen. Flere Tellturmål langs skiløypene våre:
T O M Å S E N
Ø L S H Ø G D A
S T O R M O R S J Ø E N
B J Ø N N A S K A R E T
D J U P S J Ø E N / P I N E H Y T T A 
Ø V E R G J E R D S V O L L E N 
M J Ø L H U S K J Ø L E N

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.