Kjentmannsmerker 2020/2021

Postet av Skaun IL - Trim den 8. Jun 2020

VELKOMMEN TIL KJENTMANNSMERKET 2020/2021
Da er kjentmannsturene for 20/21 endelig klare til å utforskes. I år har vi hatt litt utfordringer knyttet til masse snø i marka, i tillegg til noen utfordringer knyttet til Kovid 19, men nå er rutene merket og vi kan ønske alle  trimmere en riktig god tur.

Det er valgt ut 9 turtraseèr der en må gjennomføre 5 turer for å få premie. Noen bekker/ elver kan by på utfordringer å krysse ved høy vannføring. Dette rår vi ikke over, og må bare oppfordre dere til å ta turen på et senere tidspunkt om det viser seg å bli vanskelig.
Turene tas til fots, sykkel eller ski. Turene registreres på et klippekort eller dokumenteres ved at en tar bilde av seg selv ved posten Hver kjentmannspost vil etterhvert få en orienteringsklype for merking av kort. Vi ber om at bidrar til at gjeldende smittevernregler overholdes. Sørg for rene hender dersom du benytter deg av klipene.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun eller på fellesturen til Storlykkja 9. juni. Frist for gjennomføring er 30.04.2021.
Pris kr 100,- for enkeltperson, og kr 300,- for familie (hvert familiemedlem får eget kort).

TURTRASEER 2020/2021:
1. Lauskarfossen, Råbygda
2. Sønnøvsætervollen, s 105
3. Solstadsetra/Vikaberga
4. Høglikammen
5. Rimyra
6. Øyberget, s 141
7. Vigda, s 117
8. Storlykkja (fellestur 11.05)
9. Kvennåa, Råbygda (fellestur høst)

Det henvises til sidetall fra turboka På tur i Skaun. Den kan fåes sammen med kortet, dersom du ikke har den fra før. Viktig å se på begge beskrivelsene om dere er i tvil, de utfyller hverandre, og den som ikke står i boka, er den som er tilpasset turene. Bruk gjerne kartet også.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skogen i tidsrommet
15. april-15. september. Firbente turkamerater er flott, men husk at det
er båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. august i Skaun kommune.TURBESKRIVELSER:


LAUSKARFOSSEN
Turen starter historisk ved Råbygda Skulemuseum. For å finne frem til det gule skolebygget fra 1878, tar du av til Melbygrenda, og følger skilt til Melbylykkja. Følg veien opp til bakketoppen. Etter ca 50 meter står det skilt merket «Skulemuseum». Her kan du parkere bak låven ved gården som ligger på venstre side, rett ved skolebygningen.
Følg deretter «hovedveien» utover Melbygrenda i ca 1 km til du kommer til Melbygrenda 138 ved et brunt og hvitt søppelskur. Her går du inn en skogsvei til venstre (merket «Lauskarfossen). Følg skogsveien nedover til veien slutter i «Lauskarrommet», et jorde dyrka mark. Følg ekrekanten til høyre og rundt til den andre siden av jordet. Her er det merket en sti ned til elva og Lauskarfossen. På sommeren er det fint å vasse over elva rett nedom fossen til en sandbanke på den andre siden. Ved normal vannstand er det mellom 1 og 1,5m dypt i kulpen under fossen. Perfekt for en forfriskende dukkert! Det er også mulig å sykle helt ned til Lauskarrommet om ønskelig.

Lengde: 4 km t/r
Høyeste pkt:
Underlag: Veg, skogsveg og sti

SØNNØVSÆTERVOLLEN, (s 105)
Følg veien opp til Aunbygda (Aunan på skilt i krysset etter at du har passert Skaun kirke) – vegavgift betales når du kommer til betalingskasse. Kan bruke Vipps.
Etter at du har passert siste gård på høyre hånd, kjører du gjennom ei grind. Ta til venstre opp en bratt bakke ca 100 m etter grinda, og til parkering på lunningsplassen på Sillkleiva. Merkinga starter her.
Anbefaler å lese beskrivelsen om Sønnøv på s 106 og 107 i turboka. Det er laget eget spel om Sønnøv, som har vært framført i Skaun kirke.

Lengde: 5 km t/r
Høyeste pkt: 445 m
Underlag: Gammel traktorveg, sti – kan sykle med terrengsykkel


SOLSTADSETRA/VIKABERGA
Turen er på ca 6 km t/r i vekslende kulturlandskap, åpent terreng og tettere skog. Start ved Våddån, Solstadvegen. Parkering ved skilt til gapahuk, sør for vatnet.
Følg Solstadvegen i retning Vika og Solstadslettet videre fram til koie på venstre side, like ved veien, 1,8 km. For de som ønsker en kortere tur er parkering ved koia en mulighet. Ta skogsvei opp til høyre. Lett stigning hele veien, tørr skogsvei ca 1,5 km. Ta en avstikker til høyre for utsikt til Våddån og nordover etter ca 1 km. Fortsett på skogsveien og når skogen blir tettere, forlat skogsveien v merking på venstre side, inn på en spennende skogssti. Følg denne fram til åpent landskap, tidligere hogstfelt. Kjentmannsmerket er festet til ei stor furu på toppen. Utsiktspunkt. Rester etter Solstadsætren er ikke synlig lenger. Følg merking ned fra toppen i en rundtur og tilbake på skogsvei. Merkinga fører tilbake til der du forlot skogsveien. Samme vei ned igjen til koia, følg samme vei tilbake til parkering ved Våddån.

Lengde: 6 km t/r
Underlag: vekslende kulturlandskap, åpent terreng og tettere skog


HØGLIKAMMEN/KJØLKAMMEN
Parkering ved Vassbygda grendahus (20 biler). Gå litt tilbake mot Skaun, kryss hovedvegen, gå over brua, og følg gårdsvegen/grusvegen til du kommer til Konstadlykkja (Et lite småbruk på venstre side av vegen. Det går an og parkere der også. Turen starter litt bratt opp lia etter traktorveg. Følg merking. Du kommer til et kryss der det står et skilt med Pål-rommet. Du skal til høyre videre oppover. Du kommer etter hvert til ei myr/åpent lende før du igjen kommer inn i tett gammelskog. På grunn av mye nedfall, må vi ta av til venstre like før nedfallet, og gå gjennom enda tettere skog. Det er tett merking der. Målet er ei stor, enslig furu på toppen av Hogstfeltet. God utsikt, Malmsjøen, Ånøya og Trondheim. Særlig fin solnedgang 😊

Lengde: ca 4,5 km t/r (parkering Grendahuset) ca 3 km (parkering Konstadlykkja)
Høyeste pkt.: 366 moh
Underlag: Veg, traktorveg og sti, kan være bløtt når det har vært mye regn.


RIMYRA
Turen kan gås fra Lyngstua både sommer og vinter.
Sommerrute:
Turen starter ved parkeringsplassen på Lyngstua (Høgsetvegen 184). Følg Raudbekkvegen opp mot veiskillet mellom Langvatnet og Julvollhytta(ca 1,5 km), for så å gå veien til venstre mot Ulvdalen. Herfra følger man veien i underkant av 200m til man finner merket sti på høyre side. Følg merket sti til du kommer opp på Rimyra. Her har Børsa IL satt opp en flott gapahuk.

Turen egner seg fint for barn. Mulig å sykle helt frem til man tar fatt på siste delen av turen på sti (i underkant av 1 km).

Vinterrute:
Følg Børsa IL sine skiløyper retning Julvollhytta over Orrmyra. Ta til venstre der løypa deler seg. Lengde: 1,5-2 km.


ØYBERGET (s 141)
Kjør til Buvik kirke og ta av langs vegen mot Kvernberget øst for kirken. Etter ca 2 km svinger du til høyre ved det første huset du kommer til, og inn på en parkeringsplass. Husk å betale parkeringsavgift. Start ved vegen/stien, merkes herifra. Du kommer kjapt til Haugarommet, som er en gammel husmannsplass med trimkasse, benker og bålplass. Lengst nord kommer du til Øyberget, med en fantastisk utsikt ut over Øysand, mot Gaulosen og Leinstrand. Det er satt opp en trimkasse og benk på utsiktspunktet. En annen mulighet er å starte turen til Øyberget fra Brekka i Buvika. Pilegrimsleia gjennom Skaun svinger seg opp dit, og det er øverst i boligfeltet en parkeringsplass tett inntil turstien. Det kommer dessuten stier opp til området også fra Melhus-siden.

Lengde: ca 4 km
Høyeste pkt: 279 moh
Underlag: Veg og sti


VIGDA (s. 117)
Fra skolen går du ned til elva like sør for brua til fylkesvei 800 og følger asfaltert sti til første veiskille. Merking starter her, ta til venstre over gangbrua. Den asfalterte stien slutter under brua til E39, men stien fortsetter med grusdekke på østsiden av Vigda.
Kjentmannsmerket finner du i gapahuken, fin rasteplass.
Det er ca 2,5 km fra Buvik skole til gapahuken, idyllisk område som er lett å nå for alle.
Du kan fortsette turen videre fra gapahuken, se side 117 i boka På tur i Skaun( ikke merket)
Lengde 5km tur/retur Buvik skole til gapahuken. Rundtur fra Buvik sentrum 10

Lengde: 10 km rundtur
Høyeste pkt.: 110 moh.
Underlag: Asfaltert sti, grusveg, traktorveg og sti


STORLYKKJA (FELLESTUR 9. juni 2020)
Alt. 1: Rundtur
Turen starter ved Brennflata (Husbysætervegen). Ette kun 50-100 meter tar du av til høyre på en tratorvei/sti. Følg merket løype (merkes 9. juni) til du kommer frem til Rekstadåsen gård (ca 1,5 km). Gå så ut på veien Rekstadåsen og ta til venstre. Gå langs Rekstadåsen i en liten kilometer. Du passerer blant annet en gammel låve på venstre side. Du vil etter hvert få en traktorvei på venstre side. Her tar du av og følger denne ca7-800m. Ta av til høyre og følg merket sti ned til Stolykkja. Her vil du finne plakat m/klipe.
Ta deg så ut på traktorvegen/stien igjen. Følg denne videre et lite stykke til du kommer til Husbysætervegen (rett ved Bakksætra). Ta til venstra og følg veien frem til Brennflata igjen.

Alt 2:
Turen kan gås tur/retur fra Restadåsen. Passer Rekstadåsen gård og kjør omtrent 400 meter. Her kan du parkere langs en avlingsvei på høyre siden. Følg veien videre til fots i 4-500 meter. Du vil etter hvert få en traktorvei på venstre side. Her tar du av og følger denne 7-800 meter. Ta av til høyre og følg merket sti ned til Stolykkja. Her vil du finne plakat m/klipe.

Underlag: skogsbilvei og traktorvei. Liten stubbe med sti frem mot Storlykkja. Alternativ 2 er mulig med sykkel/ barnevogn.

Lengde: Kort løype ca 3,5 km. Lang runde: ca 6 km.


KVENNÅA, RÅBYGDA

Melbylykkja - Lisjstusetra – Melbysetervegen
Kjør til bommen for Mellingsetervegen og parker der. Gå veien tilbake ca 100 meter og ta skogsbilveien til høyre. Følg skogsveien rett frem gjennom grinda til du kommer til elva Kvenåa (1,2 km). Der må du gå over elva (vanskelig å krysse ved mye nedbør) og følg stien gjennom skogen. Du kommer så til ei myr. Gå rett over den og inn på en skogsbilvei, forbi ei hytte og frem til pilgrimsleia til høyre opp bakken. Du går da forbi Lisjstusetra på høyre side. Lisjstusetra er fra tidlig 1800-tallet og det var aktiv setring der frem til 1910. Det ble et opphold til 1930. Seterdrifta ble gjenopptatt og driftet frem til over krigen, rundt 1945. Inventaret i setra er inntakt fra den tida de hadde seterdrift.
Fortsett videre til rasteplassen m /utedo. Her finner du plakaten m/klipe. Du kan da gå videre over elva og bort til Mellingsetervegen. Her kan du velge om du vil gå samme veien tilbake eller gå veien frem igjen.
Turen er ca 7,5 km i flott natur.

Lengde: 7,5 km
Underlag: Skogsbilvei, myr, sti (kryssing av elv)
Bilder fra Høglikammen/ Kjølåsen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.